Ripple rechtszaak

Ripple vraagt de SEC om uit te leggen hoe de Howey-test van toepassing is op XRP

Het ziet er niet naar uit dat de langlopende juridische strijd tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple Labs op korte termijn beklonken gaat worden. De twee partijen hebben meedogenloos tegengestelde moties ingediend om claims van de ander te verwerpen, samen met het proberen om ‘relevante informatie’ te verkrijgen.

Nu is echter duidelijk geworden dat Ripple een motie ingediend heeft om de SEC te dwingen om te beantwoorden hoe de Howey-test van toepassing is op vrijwel alle transacties van Ripple in XRP in de afgelopen 8 jaar. Zelfs na herhaaldelijk aandringen van rechter Netburn, heeft de SEC herhaaldelijk geweigerd relevante informatie te verstrekken over hoe Howey van toepassing is op Ripple’s transacties, en noemde het “ongegrond”. In de motie gaf Ripple het volgende aan:

“De SEC houdt vast aan haar standpunt dat de gezochte beweringen irrelevant zijn en weigert inhoudelijke, niet-ontwijkende antwoorden te geven.”

De Howey-test is de basis waarop de SEC beslist of een investering een effect is. De belangrijkste factoren zijn onder meer geld of activa die worden geïnvesteerd in een gemeenschappelijke onderneming of een onderneming waar investeerders winst uit mogen verwachten. Bovendien moeten deze winsten afkomstig zijn van de inspanningen van de promotor en zullen de investeerders er geen controle over hebben.

In de genoemde motie vragen de gedaagden nu echter om verklaringen van de SEC over hoe de Howey-test op deze zaak van toepassing is, samen met feitelijke onderbouwing voor dit argument. Volgens de beklaagden gaat het om “absoluut basisinformatie die essentieel is voor de verdediging”.

De indiening bevatte ook gedetailleerde informatie over de specifieke informatie die Ripple zocht via ondervragingen. De eerste heeft betrekking op informatie over hoe er een “winstverwachting” was van de kant van de koper van XRP. Volgens de SEC heeft de SEC herhaaldelijk geweigerd deze informatie te verstrekken. Het zei het volgende:

“In plaats daarvan verwijst de SEC gedaagden naar niet-gespecificeerde ‘openbare verklaringen’ die in verschillende fora zijn afgelegd en waarvan zij beweert dat ze XRP-kopers ertoe hebben aangezet te verwachten ‘dat Ripple en zijn agenten aanzienlijke ondernemers- en managementinspanningen zouden ondernemen, met de verwachting dat dergelijke inspanningen mogelijk zouden kunnen leiden tot een toename van de vraag naar XRP en daarmee de prijs’.”

Verder wil Ripple ook dat de SEC betwist of Ether en BTC effecten zijn en een feitelijke basis hiervoor bieden. Hoewel het bureau deze informatie “niet relevant voor de zaak” achtte, heeft de rechtbank het argument verworpen en de ontdekking relevant geacht voor Ripple’s eerlijke verdediging.

Ripple wil verder duidelijkheid over de vraag of de SEC stelt dat de inspanningen van het bedrijf cruciaal waren voor enige impact op de prijs van XRP. Het zei hier het volgende over:

“Deze ondervraging is direct relevant voor de toepassing van Howey-test op deze zaak, waarvoor bewijs vereist is dat kopers verwachtten dat ‘winst uitsluitend zou worden behaald door de inspanningen van [de verkoper]’ … onder Howey draagt ​​de SEC de bewijslast dat kopers van XRP vertrouwde op de inspanningen van Ripple om de waarde van XRP te verhogen.”

Het blockchain-bedrijf probeert de SEC ook te dwingen vast te stellen of XRP-houders alleen vanwege hun aankoop een belang in Ripple hebben gekregen en of ze vanwege hun aankoop enig recht hebben om toekomstige betalingen van het bedrijf te ontvangen. De indiening sloot verder af met:

“Na jaren van onderzoek en nu de ontdekking ten einde loopt, is de SEC verplicht om ‘het beste antwoord te geven dat ze kunnen geven op basis van de huidige informatie in hun bezit’ … het kan deze verplichting niet ontwijken door vage en dubbelzinnige antwoorden te geven.”

Scroll naar beneden om het volgende artikel te lezen of klik hier voor het laatste nieuws. Vergeet ons tevens niet te volgen op FacebookYouTube en Telegram, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

NET BINNEN